Ferhan Kızıltepe - Biyografi

Matematikçi/sanatçının bilim/sanat ilişkisi üzerine düşünceleri, çocukluk çağına kadar gider.

1989 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde, katıldığı soyut alemin cazibesi, ona yeni bir dünyanın kapılarını açar.

Aynı sırada, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heykel dersleri verildiğini öğrenir; kayıt yaptırır. Çamur ilk malzemesidir; uzun süre kullanır. Dört sene boyunca çamuru, eğriler, arakesitler, noktalar, döner yüzeyler, ışık-gölge oyunları elde etmek için, özenle yontar. Son sınıfta, ilk sergisine katılır: Güzel Sanatlar Galerisi Karma Seramik Sergisi. Bunu,1993'te katıldığı Bursa, Uludağ Üniversitesi 1. Karma Sergisi izler.

Bir görüşme sırasında Prof. Hüseyin AZCAN'ın kullandığı "iki boyutlu simetri", "kristalografi", "topolojik picture (görünüm)", gibi ifadelerden etkilenen sanatçıda, bilim ve sanat ilişkisinin dayanaksız olmayabileceği görüşü uyanır.

1999'da, Macaristan'dan Prof. György DARVAS ( Macaristan Fen Bilimleri Akademisi Bilimsel Araştırma Enstitüsü- Öğretim Üyesi, SYMMETRION - Yönetici ve Eötvös Lorand Üniversitesi Fen Fakültesi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Bölümü -Director.) tarafından, ilk kez uluslararası bir konferans için davet alır. Böylece, UNESCO'nun Budapeşte'de düzenlediği "Science in art, art in science" konulu, 1. Uluslararası Bilim-Sanat Konferansına katılır. http://www.d.umn.edu/~ddunham/artsci.html

2000 yılı, "Doktorların bekleme odasında kağıtları katlayıp, yapıştırmaya başladığım zamandır" diyerek ifade ettiği dönemdir.

2003 yılında Prof. G. DARVAS'ın davet üzerine ikinci kez Budapeşte'ye gider. Yaptığı heykellerden oluşan küçük bir sergi ve bir sunumla, "L'Oreal Art and Science Foundation", "Prohelvetia - Fondation Suisse Pour La Culture" ve "Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade" in ortaklaşa düzenlediği "Symmetry Festival" a katılır.

Ferhan Kızıltepe, 2004 yılında merkezi New York'ta bulunan, Amerikalı Türk Kadınları Derneği tarafından, bilim ve sanat alanındaki katkılarından dolayı "Yılın Başarılı Türk Kadını" seçilmiştir.

Üyesi olduğu " ISIS " (International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry) topluluğunun, 22-29 Ekim 2004 tarihlerinde Tihany/Macaristan'da düzenlediği,'6. Uluslararası Disiplinlerarası Simetri Kongresi'ne ve aynı kongrenin etkinliği olarak 22 Ekim - 5 Kasım 2004 tarihleri arası düzenlediği bir grup karma sergiye katıldı.

Kızıltepe; 17 Kasım -16 Aralık 2005 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Koridor Galerisinde, ilk kişisel sergisini açtı. Sergi sürecine paralel olarak öğrenci ve öğretim üyelerine workshop çalışmalarını da içeren bir dizi seminer verdi.

Açtığı serginin kapanmasını takip eden sürede, Çağdaş Heykeltıraşlar Derneği'nin 8. Karma Heykel Sergisine katılmak üzere yeniden Ankara'ya çağrıldı. 16-30 Ocak 2006 tarihleri arasında, Çağdaş Sanatlar Merkezi D Salonunda açılan sergiye 3 metal heykel ile katıldı.

2-3 Haziran 2006 tarihleri arasında TÜBİTAK'ın daveti üzerine Ankara'da 6. Buluş Şenliği' ne katıldı ve şenlik katılımcılarına "Matematik / Sanat" başlığı altında iki workshop yapdı. Akabinde, ISA ( International Symmetry Association) topluluğunun çağrılısı olarak, 12-18 Agustos 2006 tarihlerinde Budapest'de düzenlenen "Simetri Festivali 2006"ne katıldı. Bu festivalde bir sunum yaptı ve aynı festivalin etkinliği altında açılan karma sergide üç metal işi ile yer aldı.

11-17 Kasım 2007 tarihleri arasında, Buenos Aires, Arjantin'de davet edildiği; "SEMA 6. Ulusal/ 3. Uluslararası kongresi "ve "ISIS- Symmetry'nin 7. Disiplinler arası Simetri Kongre ve Sergisi" adları altında iki kongreye katıldı. Bu kongrelerde bir bildiri sundu, iki dijital baskı ve bir çelik heykelden oluşan işleri ile sergiye katıldı, resmi programlardan sonra bazı özel grup çalışmalarında aktif rol aldı.

Kızıltepe, 12- 21 Kasım 2007 tarihleri arasında, Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezin de açılan Çağdaş Heykeltraşlar Derneği' nin 10. Karma Sergisine çağrıldı, bu sergiye üç eseri ile katıldı.

10 Ekim- 2 Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen "Teneffüs" adlı sergiye katılması için çağrıldı. Kızıltepe, sergileme alanı olarak Moda caddesi ve civardaki dükkânların kullanıldığı sergiye iki çelik heykel ile katıldı.

24- 28 Temmuz 2008 tarihleri arasında Leeuwarden, Hollanda'da gerçekleştirilen 11.ci Bridges Konferansı'na Dr. Albert van der Schoot'un özel isteği üzerine katıldı. Escher'in 110.cu doğum yılı olması nedeni ile özel bir çalışma olan Leeuwarden toplantısında iki dijital baskı ve bir çelik heykel ile yer aldı.

2008 Şubatın da Macaristan Kültür Bakanlığı desteğinde, Pecs Kültür Merkezi tarafından özel olarak "The Pecs - Ars GEometrica 2008" etkinliğinde sergi açmak ve workshop yapmak üzere davet edildi. 2010 Avrupa Kültür Başkentlerinden biri olan Pecs şehrinde, 14 - 17 Haziran 2008 tarihleri arasında Pecs Kültür Merkezinde "Pre- ColliSculp" ismi altında yurt dışındaki ilk şahsi sergisini açtı, toplantılar süresinde halka açık workshop düzenledi.

2007 / 2008, 2008 / 2009 Akademik yılı içinde, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Disiplinlerarası Düşünceler ve Tasarım konusunda dersler verdi. Ayrıca, Nisan 2007 tarihinden bu yana, İstanbul Çengel Sanat Merkezinde "Sanata Disiplinlerarası Yaklaşım" başlığı altında seminer dersleri vermektedir.

Biyografinin uzun versiyonunu indirmek için tıklayın.

Ferhan Kızıltepe
aser@ferhankiziltepe.comAna sayfa
iletişim